Die-Eet.info

Die Eet, praktijk voor voeding en gezondheid

Die Eet, praktijk voor voeding en gezondheid,

gevestigd aan 17 septemberstraat 9

6562HC Groesbeek,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://sonjaedelaar.nl 17 septemberstraat 9

6562HC Groesbeek +31 6 44554932

 

Sonja Edelaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Die Eet, praktijk voor voeding en gezondheid Zij is te bereiken via sonja AT die-eet DOT info

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Die Eet, praktijk voor voeding en gezondheid verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

naam

adres

de door jou ingevulde vragenlijst (met het invullen en retourneren, geef je toestemming om je gegevens te bewaren)

eventueel een samenvatting van het gesprek

factuur gegevens (die worden gedeeld met de boekhouder)

email gegevens als je je opgeeft voor de nieuwsbrief

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Die Eet, praktijk voor voeding en gezondheid verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

gegevens over je gezondheid, contact gegevens, betalingsgegevens, Ook als je jonger bent dan 16 jaar.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Die Eet, praktijk voor voeding en gezondheid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

uitvoering van de werkzaamheden, verewerken van de administratie, wettelijke verplichtingen richting belastingdienst, het opnemen van contact.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Die Eet, praktijk voor voeding en gezondheid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Die Eet, praktijk voor voeding en gezondheid) tussen zit. Die Eet, praktijk voor voeding en gezondheid gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Alleen als je je inschrijft voor de nieuwsbrief van het pompoenenboekje dan wordt automtisch de nieuwsbrief naar jou verstuurd

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je gegevens 10 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Je gegevens worden niet gedeeld met derden, met uitzondering van de boekhouder die de facturen moet kunnen inzien. En de belastingdinenst als die om factuurbewijzen vraagt.

De websitebouwer kan zien wie er een nieuwsbrief heeft aangevraagd, maar bewaard deze gegevens niet

Google analitics kan zien hoeveel mensen hoelang op welke pagina van de website zijn geweest, maar niet wie dat zijn.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Die Eet, praktijk voor voeding en gezondheid gebruikt  alleen functionele cookies en de cookies van Google analytics. Verder worden er geen coockies of vergelijkbare technieken gebruikt.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Die Eet, praktijk voor voeding en gezondheid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sonja AT die-eet DOT info.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Mocht je wel een vragenlijst willen insturen, maar niet willen dat deze wordt bewaard dan kan je vooraf contact op nemen en dan worden je gegevens na het gesprek en de betaling weer verwijderd.

 

Die Eet, praktijk voor voeding en gezondheid wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Die Eet, praktijk voor voeding en gezondheid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je ingevulde vragenlijsten worden met een extra wachtwoord beveiligd. De factuur gegevens ook. Er wordt een wettelijk verplichte verwerkingslijst bijgehouden.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sonja AT die-eet DOT info

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Bankrekeningnummer

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sonja AT die-eet DOT info, dan verwijderen wij deze informatie.

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Die Eet, praktijk voor voeding en gezondheid verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Die Eet, praktijk voor voeding en gezondheid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia                                  > 10 jaar> Mocht je nog eens terugkomen, dan zijn je eerdere gegevens er nog                        

Adres                                          > 10 jaar > Ze zitten vastgeplakt aan je vragenlijst, dus zie boven

factuur gegevevns                     > 7 jaar > Belastingdienst kan tot 7 jaar facturen opvragen.

Die Eet, praktijk voor voeding en gezondheid verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Die Eet, praktijk voor voeding en gezondheid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.